top of page

Vagnmakaregatan 6-8

LOKALER, 40-1000 KVM

Verksamhetslokaler för service, handel och lager i storlek mellan 40-1000 kvm. Största hyresgäst är Borst Anders järnhandel och maskinuthyrning som dagligen besöks av hundratalet företag inom entreprenad och service.

 

På fastigheten finns ett 40 tal hyresgäster verksamma inom bland annat entreprenad, anläggning, service, fordonsverkstad, återvinning, förvaltningsbolag samt personaluthyrning.

Verksamhetsområden Utby och Järnringen är populära hos småföretag och en del av stadens framtida satsningar på infrastruktur,

ett nytt trafikmot planeras vid Vagnmakaregatan.

bottom of page